Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Podedwórze

OZE w Gminie Podedwórze – dostawa i montaż kotłów na biomasę

Data ogłoszenia
2020-11-04
Termin składania ofert
2020-11-17 10:00
Treść

Ogłoszenie nr 606203-N-2020 z dnia 2020-11-04 r.

OZE w Gminie Podedwórze – dostawa i montaż kotłów na biomasę

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż kotłów na biomasę na terenie Gminy Podedwórze. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „OZE w Gminie Podedwórze” współfinansowanego ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 4 Energia Przyjazna Środowisku Działanie 4.1. Wsparcie wykorzystania OZE.

 

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Jolanta Burzecdodano do BIP dnia 04-11-2020 13:44:29