Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Podedwórze

Samodzielne stanowisko ds. sekretariatu, ds. organizacyjno-administracyjnych, ds. obsługi organów gminy, ds. ewidencji działalności gospodarczej

Imię i Nazwisko Stanowisko Kadencja Kolejność Zdjecie Dane
Bożena Zaim 0 1
Imię i nazwisko
Telefon
tel. 83 3795008 fax. 83 3795008
Adres email
Godziny przyjęć i numer pokoju

pok. Nr 3

Obowiązki

1. Prowadzenie kancelaryjno-biurowych w tym:
2. Prowadzenie akt osobowych pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Prowadzenie obsługi kancelaryjnej i technicznej rady Gminy, w tym:
4. Zabezpieczenie materiałowowo-techniczne urzędu w tym:
5. Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w tym;
6. Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w tym:
7. Prowadzenie spraw związanych z opieką nad zabytkami w tym:
8. Prowadzenie archiwum urzędu i przekazanych archiwów w tym:
9. Prowadzenie rejestru skarg i wniosków, odpowiedzi na nie oraz przekazywanie odpowiednim pracownikom, składanie sprawozdań w tym zakresie.
10. Prowadzenie spraw dotyczących warunków socjalno – bytowych pracowników.
11. Wydawanie kart drogowych kierowcy autobusu w tym:
12. Bieżące prowadzenie księgi inwentarzowej wyposażenia urzędu w środki trwałe.
13. Udział w komisjach powołanych przez Wójta.
14. Przygotowywanie wniosków do PO KL.
15. Przygotowanie materiałów na stronę internetową gminy do 7 dni przed i po zdarzeniu.
16. Utrzymanie w sprawności powierzonego mienia i sprzętu.
17. Właściwe zabezpieczenie danych przed utratą, (wykonanie kopii).
18. Prowadzenie dokumentacji zdjęciowej zdarzeń i zadań wykonywanych przez pracowników urzędu, jednostek organizacyjnych, mieszkańców i organizacje działające