Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Podedwórze

Informatyk

Imię i Nazwisko Stanowisko Kadencja Kolejność Zdjecie Dane
Marek Oniśk Informatyk 0 1
Imię i nazwisko
Stanowisko
Informatyk
Telefon
tel. 83 379 50 34 fax. 83 379 50 08
Godziny przyjęć i numer pokoju

pok. Nr 20

Obowiązki

- obsługa informatyczna stanowisk pracy wyposażonych w komputery,
- nadzór nad wewnętrzną siecią informatyczną,
- nadzór nad prawidłowym wykorzystaniem sprzętu komputerowego zgodnie z zasadami bhp. p.poż i ochroną antywirusową,
- obsługa i utrzymanie ciągłości pracy, aktualizacja stron internetowych gminy,
- zabezpieczenie przed utratą danych elektronicznych na wszystkich stanowiskach pracy (archiwizacja),
- prowadzenie dokumentacji wykorzystywanych programów,
- prowadzenie spraw związanych z informatyką w realizacji projektów realizowanych przez gminę Podedwórze,
- współpraca z instytucjami i organizacjami,
- współpraca z Międzygminnym Związkiem Celowym we Włodawie w zakresie umieszczania informacji na stronach internetowych gminy,
- obsługa telebimu.