Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Podedwórze

Samodzielne stanowisko ds. obywatelskich i ewidencji ludności, ds. wojskowych, OC, p. poż., ds. zarządzania kryzysowego

Imię i Nazwisko Stanowisko Kadencja Kolejność Zdjecie Dane
Rafał Dudyk 0 1
Imię i nazwisko
Telefon
tel. 83 3795038 fax. 83 3795008
Adres email
Godziny przyjęć i numer pokoju

pok. Nr 7

Obowiązki

1. Prowadzenie spraw związanych z ewidencją ludności
2. Przyjmowanie wniosków i wydawanie dowodów osobistych.
3. Bieżące prowadzenie rejestru wyborców, sporządzanie spisu wyborców, przekazywanie wymaganych sprawozdań z tego zakresu.
4. Prowadzenie spraw z zakresu wojskowego
5. Prowadzenie spraw z zakresu obrony cywilnej.
6. Opracowywanie i aktualizacja planów zaopatrzenia w wodę w warunkach zagrożenia.
7. Prowadzenie spraw związanych z działalnością OSP
8. Przygotowanie materiałów na stronę internetową gminy do 7 dni przed i po zdarzeniu.
9. Udział w komisjach powołanych przez Wójta.
10. Utrzymanie w sprawności powierzonego mienia i sprzętu.
11. Właściwe zabezpieczenie danych przed utratą, (wykonanie kopii).