Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Podedwórze

Sekretarz Gminy

Szczególowe wyszukiwanie
Imię i Nazwisko Stanowisko Kadencja Kolejność Zdjecie Dane
Jolanta Burzec Sekretarz Gminy Podedwórze 0 1 Jolanta Burzec
Imię i nazwisko
Stanowisko
Sekretarz Gminy Podedwórze
Telefon
83 379 50 01
Godziny przyjęć i numer pokoju

pok. Nr 2

Obowiązki

 

1.Podejmowanie czynności Kierownika Urzędu pod nieobecność Wójta.
2.Podejmowanie wszelkich czynności związanych z pełnieniem funkcji Zastępcy Kierownika USC.
3.Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu.
4.Koordynowanie prac związanych z opracowaniem projektów aktów regulujących struktury i zakres działania Gminy i Urzędu.
5.Nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie
6.Koordynowanie i organizowanie prac związanych z wyborami, referendami i spisami powszechnymi.
7.Nadzorowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Zespołu Placówek Oświatowych
8.Opracowywanie i uzgadnianie aktów prawnych Rady Gminy
9.Prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu i Kierowników jednostek organizacyjnych.
10.Przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawców.
11.Organizowanie i współdziałanie z sołectwami oraz jednostkami organizacyjnymi gminy.
12.Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego i organizacjami pozarządowymi.
13.Koordynowanie prac związanych z aktualizacją stron BIP i www.
14.Rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy pracownikami urzędu.
15.Udział w komisjach powołanych zarządzeniem Wójta.
16.Pełnienie funkcji Pełnomocnika do spraw informacji niejawnych.
17.Przygotowywanie wniosków do POKL, PO EWT oraz innych środków z UM i Ministerstw.
18.Przygotowywanie materiałów na stronę internetową gminy na 7 dni przed i po zdarzeniu.
19.Utrzymanie w sprawności powierzonego mienia i sprzętu.
20.Właściwe zabezpieczenie danych przed utratą,(wykonanie kopii).

Jolanta Burzec Sekretarz Gminy Podedwórze 528 2 Jolanta Burzec
Imię i nazwisko
Stanowisko
Sekretarz Gminy Podedwórze
Telefon
83 379 50 01
Godziny przyjęć i numer pokoju

pok. Nr 2

Obowiązki

 

1.Podejmowanie czynności Kierownika Urzędu pod nieobecność Wójta.

2.Podejmowanie wszelkich czynności związanych z pełnieniem funkcji Zastępcy Kierownika USC.

3.Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu.

4.Koordynowanie prac związanych z opracowaniem projektów aktów regulujących struktury i zakres działania Gminy i Urzędu.

5.Nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie

6.Koordynowanie i organizowanie prac związanych z wyborami, referendami i spisami powszechnymi.

7.Nadzorowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Zespołu Placówek Oświatowych

8.Opracowywanie i uzgadnianie aktów prawnych Rady Gminy

9.Prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu i Kierowników jednostek organizacyjnych.

10.Przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawców.

11.Organizowanie i współdziałanie z sołectwami oraz jednostkami organizacyjnymi gminy.

12.Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego i organizacjami pozarządowymi.

13.Koordynowanie prac związanych z aktualizacją stron BIP i www.

14.Rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy pracownikami urzędu.

15.Udział w komisjach powołanych zarządzeniem Wójta.

16.Pełnienie funkcji Pełnomocnika do spraw informacji niejawnych.

17.Przygotowywanie wniosków do POKL, PO EWT oraz innych środków z UM i Ministerstw.

18.Przygotowywanie materiałów na stronę internetową gminy na 7 dni przed i po zdarzeniu.

19.Utrzymanie w sprawności powierzonego mienia i sprzętu.

20.Właściwe zabezpieczenie danych przed utratą,(wykonanie kopii).