Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Podedwórze

Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

Imię i Nazwisko Stanowisko Kadencja Kolejność Zdjecie Dane
Rafał Dudyk 0 1
Imię i nazwisko
Telefon
tel. 83 3795038 fax. 83 3795008
Adres email
Godziny przyjęć i numer pokoju

pok. Nr 7

Obowiązki

1. Rejestracja urodzin, małżeństw oraz zgonów i innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób,
2. Sporządzanie aktów stanu cywilnego i prowadzenie ksiąg stanu cywilnego,
3. Sporządzanie i wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń,
4. Przechowywanie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych,
5. Przyjmowanie zapewnień stwierdzających zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego,
6. Wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej obywatela polskiego do zawarcia małżeństwa za granicą,
7. Wykonywanie zadań wynikających z Konkordatu,
8. Załatwianie korespondencji krajowej i konsularnej w zakresie stanu cywilnego,
9. Wydawanie decyzji:
- o wpisaniu do ksiąg stanu cywilnego aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą,
- o uzupełnieniu aktu stanu cywilnego,
- o odtworzeniu treści aktu stanu cywilnego,
- o skróceniu terminu wyczekiwania do zawarcia małżeństwa,
- o sprostowaniu oczywistego błędu pisarskiego,

10. Prowadzenie spraw zmiany imion i nazwisk w tym wydawanie decyzji,
11. Przyjmowanie oświadczeń o uznaniu ojcostwa, o powrocie do poprzedniego nazwiska, o nadaniu dziecku nazwiska męża matki, o zmianie imienia dziecka,
12. Sporządzanie wniosków o nadanie medali jubilatom za długoletnie pożycie małżeńskie oraz organizowanie jubileuszy,
13. Wykonywanie innych zadań na polecenie Wójta Gminy.