Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Podedwórze

Samodzielne stanowisko ds. księgowości placówek oświatowych

Imię i Nazwisko Stanowisko Kadencja Kolejność Zdjecie Dane
Barbara Romaszewska 0 1
Imię i nazwisko
Telefon
tel. 83 3795025 fax. 83 3795008
Godziny przyjęć i numer pokoju

pok. Nr 17

Obowiązki

1. Przygotowywanie materiałów do projektów uchwał i aktów prawnych dotyczących budżetu Zespołu Placówek Oświatowych- Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Przedszkola.
2. Systematyczne prowadzenie księgowości Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Przedszkola
3. Prowadzenie księgowości świetlicy szkolnej
4. Prowadzenie księgowości Funduszu Świadczeń Socjalnych-Szkoły Podstawowej Gimnazjum i Przedszkola
5. Sporządzanie sprawozdań z działalności finansowej i budżetowej placówek.
6. Realizacja wydatków osobowych
7. Czuwanie nad prawidłowym obiegiem dokumentacji niezbędnej dla księgowości.
8. Systematyczna współpraca z instytucjami i organizacjami.
9. Bieżące informowanie Skarbnika Gminy o realizacji dochodów i wydatków.
10. Prowadzenie ewidencji majątku tych placówek.
11. Prowadzenie księgowości dotyczącej inwestycji w placówkach oświatowych.
12. Wykonywanie poleceń i współdziałanie z Dyrektorem Zespołu Placówek Oświatowych w Podedwórzu w zakresie prowadzonej księgowości
13. Przygotowanie materiałów na stronę internetową gminy do 7 dni przed i po zdarzeniu.
14. Udział w komisjach powołanych przez Wójta.
15. Utrzymanie w sprawności powierzonego mienia i sprzętu.
16. Właściwe zabezpieczenie danych przed utratą, (wykonanie kopii).
17. Prowadzenie audytu nad realizacją projektów realizowanych z funduszy europejskich