Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Podedwórze

Skład Rady

Szczególowe wyszukiwanie
Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Kolejność
Anna Kwietniewska Stanowisko: Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Telefon: tel. 519 110 132
Email:
299 8
Grażyna Stupak Stanowisko: Radna Rady Gminy
Telefon: tel. 665 665 315
Email:
299 10
Monika Mazurek Stanowisko: Radna Rady Gminy
Telefon: tel. 504 218 947
Email:
299 11
Tadeusz Kisiel Stanowisko: Radny Rady Gminy
Telefon: tel. 83 379 60 06
Email:
299 15
Artur Becher Stanowisko: Przewodniczący Rady Gminy
Telefon: tel. 83 379 50 11 tel. 83 379 52 49 fax. 83 379 50 08
Email:
299 16
Marian Miszczuk Stanowisko: Radny Rady Gminy
299 18
Mariusz Michalski Stanowisko: Radny Rady Gminy
Telefon: tel. 83 379 60 34
Email:
299 19
Bogusław Momot Stanowisko: Radny Rady Gminy
Telefon: tel. 83 379 61 22 tel. 665 863 061
Email:
299 27
Kazimierz Tymoszuk Stanowisko: Radny Rady Gminy
Telefon: tel. 510 916 192
Email:
299 32
Arkadiusz Goławski Stanowisko: Radny Rady Gminy
Telefon: tel. 83 3796040
Email:
299 33
Robert Hołod Stanowisko: Radny Rady Gminy
Telefon: tel. 83 379 2 42
Email:
299 40
Kazimierz Iwaniuk Stanowisko: Radny Rady Gminy
Telefon: 885 757 300
Email:
299 42
Jadwiga Tarasiuk Stanowisko: Radna Rady Gminy
Telefon: tel. 502 120 715
Email:
299 43
Renata Sokołowska Stanowisko: Radna Rady Gminy
Telefon: tel. 83 379 51 57
Email:
299 45
Anna Kwietniewska Stanowisko: Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Telefon: tel. 519 110 132
Email:
300 46
Grażyna Stupak Stanowisko: Radna Rady Gminy
Telefon: tel. 665 665 315
Email:
300 47
Monika Mazurek Stanowisko: Radna Rady Gminy
Telefon: tel. 504 218 947
Email:
300 50
Tadeusz Kisiel Stanowisko: Radny Rady Gminy
Telefon: tel. 83 379 60 06
Email:
300 55
Artur Becher Stanowisko: Przewodniczący Rady Gminy
Telefon: tel. 83 379 50 11 tel. 83 379 52 49 fax. 83 379 50 08
Email:
300 59
Marian Miszczuk Stanowisko: Radny Rady Gminy
300 60
Mariusz Michalski Stanowisko: Radny Rady Gminy
Telefon: tel. 83 379 60 34
Email:
300 62
Bogusław Momot Stanowisko: Radny Rady Gminy
Telefon: tel. 83 379 61 22 tel. 665 863 061
Email:
300 69
Kazimierz Tymoszuk Stanowisko: Radny Rady Gminy
Telefon: tel. 510 916 192
Email:
300 72
Arkadiusz Goławski Stanowisko: Radny Rady Gminy
Telefon: tel. 83 3796040
Email:
300 76
Robert Hołod Stanowisko: Radny Rady Gminy
Telefon: tel. 83 379 2 42
Email:
300 82
Kazimierz Iwaniuk Stanowisko: Radny Rady Gminy
Telefon: 885 757 300
Email:
300 83
Jadwiga Tarasiuk Stanowisko: Radna Rady Gminy
Telefon: tel. 502 120 715
Email:
300 85
Renata Sokołowska Stanowisko: Radna Rady Gminy
Telefon: tel. 83 379 51 57
Email:
300 86
Tomasz Borsuk Stanowisko: Przewodniczący Rady Gminy
Telefon: 602224306
Email:
528 87
Wiesław Bełdyk Stanowisko: Radny Rady Gminy
Telefon: 500153430
Email:
528 88
Marcin Bobruk Stanowisko: Radny Rady Gminy
Telefon: 517686504
Email:
528 89
Katarzyna Czarnecka Stanowisko: Radna Rady Gminy
Telefon: 513759360
Email:
528 90
Marian Ćwikliński Stanowisko: Radny Rady Gminy
Telefon: 695598707
Email:
528 91
Rafał Derlikiewicz Stanowisko: Radny Rady Gminy
Telefon: 601576646
Email:
528 92
Mirosława Gałecka Stanowisko: Radna Rady Gminy
Telefon: 796069785
Email:
528 93
Katarzyna Kiryczuk Stanowisko: Radna Rady Gminy
Telefon: 663310988
Email:
528 94
Marian Kolenda Stanowisko: Radny Rady Gminy
Telefon: 501295464
Email:
528 95
Katarzyna Litwiniuk Stanowisko: Radna Rady Gminy
Telefon: 518425188
Email:
528 96
Marian Miszczuk Stanowisko: Radny Rady Gminy
Telefon: 502848052
Email:
528 97
Agnieszka Michalska Stanowisko: Radna Rady Gminy
Telefon: 604 162 833
Email:
528 98
Bogusław Momot Stanowisko: Radny Rady Gminy
Telefon: 665863061
Email:
528 99
Jadwiga Tarasiuk Stanowisko: Radna Rady Gminy
Telefon: 502120715
Email:
528 100
Kazimierz Tymoszuk Stanowisko: Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Telefon: 510916192
Email:
528 101
Jan Ciemniewski Stanowisko: Przewodniczący Rady Gminy
Telefon: 798474100
Email:
865 102
Katarzyna Borsuk Stanowisko: Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Telefon: 660 196 414
Email:
865 103
Wiesław Bełdyk Stanowisko: Radny Rady Gminy
Telefon: 500153430
Email:
865 104
Agnieszka Chilimoniuk Stanowisko: Radna Rady Gminy
Telefon: 697 728 880
Email:
865 105
Anna Drabik Stanowisko: Radna Rady Gminy
Telefon: 507 894 654
Email:
865 107
Sławomir Gierej Stanowisko: Radny Rady Gminy
Telefon: 691 667 083
Email:
865 108
Kazimierz Iwaniuk Stanowisko: Radny Rady Gminy
Telefon: 885 757 300
Email:
865 109
Marian Miszczuk Stanowisko: Radny Rady Gminy
Telefon: 502848052
Email:
865 110
Grzegorz Kozioł Stanowisko: Radny Rady Gminy
Telefon: 608 492 621
Email:
865 111
Agnieszka Michalska Stanowisko: Radna Rady Gminy
Telefon: 604 162 833
Email:
865 113
Dominik Mitura Stanowisko: Radny Rady Gminy
Telefon: 661 235 425
Email:
865 114
Łukasz Pasikowski Stanowisko: Radny Rady Gminy
Telefon: 603 309 641
Email:
865 115
Irena Tkaczuk Stanowisko: Radna Rady Gminy
Telefon: 505 913 120
Email:
865 116
Justyna Wołos Stanowisko: Radna Rady Gminy
Email:
865 117