Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Podedwórze

Samodzielne stanowisko ds. wymiaru podatku i opłat

Imię i Nazwisko Stanowisko Kadencja Kolejność Zdjecie Dane
Marlena Łuszczyk 0 1
Imię i nazwisko
Telefon
tel. 83 3795185 fax. 83 3795008
Adres email
Godziny przyjęć i numer pokoju

pok. Nr 16

Obowiązki

1. Przygotowywanie projektów uchwał i aktów prawnych dotyczących podatków i opłat lokalnych.
2. Terminowe dokonywanie wymiaru podatków i opłat lokalnych poszczególnym podatnikom
3. Prowadzenie spraw dotyczących ulg ustawowych, umorzeń
4. Prowadzenie wymaganej dokumentacji i przygotowywanie decyzji dotyczących zwolnień z tytułu odłogowania gruntów.
5. Prowadzenie ewidencji składanych deklaracji w tym:
6. Sporządzanie wniosków na refundację podatku.
7. Prowadzenie spraw związanych e zwrotem podatku akcyzowego
8. Wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym i posiadanych zaległościach w podatkach i opłatach lokalnych.
9. Wydawanie zaświadczeń do PUP, KRUS, ZUS, US oraz innych instytucji i urzędów.
10. Współpraca z Urzędami Skarbowymi, Bankami, Syndykami masy upadłościowej.
11. Współpraca z Międzygminnym Związkiem Celowym we Włodawie w zakresie prowadzonej działalności i ewidencji nieruchomości.
12. Sporządzenie terminowe wymaganych sprawozdań.
13. Prowadzenie księgowości Gminnej Biblioteki Publicznej w tym:
14. Pobieranie opłaty planistycznej.
15. Przygotowanie materiałów na stronę internetową gminy do 7 dni przed i po zdarzeniu.
16. Udział w komisjach powołanych przez Wójta.
17. Utrzymanie w sprawności powierzonego mienia i sprzętu.
18. Właściwe zabezpieczenie danych przed utratą, (wykonanie kopii).