Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Podedwórze

Samodzielne stanowisko obsługi kasowej, gospodarki mieniem komunalnym

Imię i Nazwisko Stanowisko Kadencja Kolejność Zdjecie Dane
Monika Łukaszuk 0 2
Imię i nazwisko
Telefon
833795038
Adres email
Godziny przyjęć i numer pokoju

pok. Nr 6

Obowiązki

1. Prowadzenie wymaganej dokumentacji kasowej, terminowe rozliczanie się dokonanych wpłat i wypłat.
2. Prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania.
3. Prowadzenie spraw związanych z najmem lokali,
4. Prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem w zasoby gminy mienia Komunalnego.
5. Prowadzenie spraw i dokumentacji związanej z gospodarka mieniem komunalnym
6. Przygotowanie i prowadzenie dokumentacji związanej ze sprzedażą gruntów i nieruchomości w drodze przetargu.
7. Zgłaszanie spraw związanych z nieprawidłową gospodarka mieniem komunalnym przez najemców i dzierżawców.
8. Składanie wymaganych sprawozdań z zakresu gospodarki mieniem komunalnym.
9. Dbałość o mienie komunalne gminy.
10. Przygotowanie materiałów na stronę internetową gminy do 7 dni przed i po zdarzeniu.
11. Udział w komisjach powołanych przez Wójta.
12. Utrzymanie w sprawności powierzonego mienia i sprzętu.
13. Właściwe zabezpieczenie danych przed utratą, (wykonanie kopii).