Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Podedwórze

Samodzielne stanowisko ds. księgowości budżetowej

Imię i Nazwisko Stanowisko Kadencja Kolejność Zdjecie Dane
Jolanta Łobejko 0 1
Imię i nazwisko
Telefon
tel. 83 3795025 fax. 83 3795008
Godziny przyjęć i numer pokoju

pok. Nr 17

Obowiązki

1. Przygotowywanie materiałów do projektów uchwał i aktów prawnych dotyczących budżetu gminy.
2. Systematyczne prowadzenie księgowości jednostki budżetowej gminy- Urząd Gminy
3. Prowadzenie księgowości Gminnego Funduszu Świadczeń Socjalnych
4. Prowadzenie prac nad Wieloletnim Planem Finansowym
5. Sporządzanie sprawozdań z działalności finansowej i budżetowej jednostki gminy.
6. Realizacja wydatków osobowych pracowników urzędu gminy
7. Sporządzanie list płac pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Podedwórzu wraz z wymaganą dokumentacją i dokonywaniem przelewów bankowych.
8. Księgowanie sum depozytowych
9. Czuwanie nad prawidłowym obiegiem dokumentacji niezbędnej dla księgowości.
10. Systematyczna współpraca z instytucjami i organizacjami.
11. Bieżące informowanie Skarbnika Gminy o realizacji dochodów i wydatków.
12. Przygotowanie materiałów na stronę internetową gminy do 7 dni przed i po zdarzeniu.
13. Udział w komisjach powołanych przez Wójta.
14. Utrzymanie w sprawności powierzonego mienia i sprzętu.
15. Właściwe zabezpieczenie danych przed utratą, (wykonanie kopii).