Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Podedwórze

Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Podedwórze.

Data ogłoszenia
2020-09-09
Termin składania ofert
2020-09-28 10:00
Treść

Ogłoszenie nr 582804-N-2020 z dnia 2020-09-09 r.

Gmina Podedwórze: Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Podedwórze.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-09-28, godzina: 10:00,

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Jolanta Burzecdodano do BIP dnia 09-09-2020 09:27:09